Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

This above all:
to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.  

Act I, sc. iii. 
(Polonius giving advice to his son Laertes, 
departing for France.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: