Τρίτη 12 Ιουλίου 2016“Sometimes...
...in the evening on Summer days,
Even when there’s not a breeze at all, it seems
Like there’s a light breeze blowing for a minute
But the trees are unmoving
In every leaf of their leaves
And our feelings have had an illusion,
An illusion of what would please them...”
 
Σημείωση: Το εικαστικό θέμα είναι του Andrew Wyeth με τίτλο Wind from the Sea.

Δεν υπάρχουν σχόλια: