Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

XIV 
(First Reading)
 To Vittoria Colonna

THE MODEL AND THE STATUE 
When divine Art conceives a form and face,
          She bids the craftsman for his first essay
          To shape a simple model in mere clay:
          This is the earliest birth fo Art's embrace.
From the live marbel in the second place
          His mallet brings into the light of day
          A thing so beautiful that who can say
         When time shall conquer that immortal grace?
Thus my own model I was born to be–
         The model of that nobler self, whereto
         Schooled by your pity, lady, I shall grow.
Each overplus and each deficiency
         You will make good. What penance then is due
         For my fierce heat, chastened and taught by you?

 

     *

Da che concetto ha l' art intera e diva
        La forma e gli atti d' alcun, poi di quello
        D' umil materia un semplice modello
       'E 'l primo parto che da quel deriva.

Ma nel secondo poi di pietra viva
        S' adempion le promesse del martello;
        E si rinasce tal concetto e bello,
        Che ma' non e chi suo eterno prescriva.

Simil, di me model, nacqu' io da prima;
        Di me model, per cosa piu perfetta
        Da voi rinascer poi, donna alta e degna.

Se 'l poco accresce, e 'l mio superchio lima
        Vostra pieta; qual penitenzia aspetta
        Mio fiero ardor, se mi gastiga e insegna?Σημείωση: Παρόλο που έγινε γνωστός για την ζωγραφική του στην Καπέλα Σιστίνα και το άγαλμα του Δαυίδ, ο Μικελάντζελο  υπήρξε και πολυγραφότατος ποιητής. Το πιο πάνω σοννέτο είναι ένα από τα τριακόσια που άφησε ο αναγεννησιακός Ιταλός. Η μετάφρασή του στα αγγλικά έγινε το 1878 από τον John Addington Symonds ο οποίος διατήρησε την ρίμα του πρωτοτύπου και αποκατέστησε ορισμένες άλλες λεπτομέρειες που είχαν παραποιηθεί σε προηγούμενη έκδοση των σοννέτων το 1623 από απόγονο του καλλιτέχνη. Αντλήθηκε από το "The Sonnets of Micheal Αngelo Buonarroti"  (London, Smith, Elder, & Co - 1904).

Δεν υπάρχουν σχόλια: