Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017
  Επιστολή Διαμαρτυρίας


Γκαντ Χιλλ Πλέις,
Χάιαμ, Ρότσεστερ, Κεντ,
Δευτέρα βράδυ, Δεκάτη Τετάρτη Σεπτεμβρίου, 1863  


Αγαπητέ μου κύριε,
 

Αφότου το ρολόι της εισόδου μου στάλθηκε στην επιχείρησή σας δια να καθαριστεί πήγαινε (όπως πράγματι πήγαινε πάντα) πολύ καλά, αλλά χτυπούσε τις ώρες με μεγάλη απροθυμία, και μετά από μια παρατεταμένη εσωτερική αναταραχή της πιο οδυνηρής μορφής, έχει πλέον πάψει να χτυπά εντελώς. Αν και ευτυχής κατάληξη για το ρολόι, ωστόσο, αυτό δεν είναι βολικό για την οικία. Εάν μπορείτε να στείλετε εδώ ένα οποιοδήποτε έμπιστο πρόσωπο με το οποίο το ρολόι να μπορεί να συζητήσει, νομίζω ότι ενδεχομένως να έχει κάτι στον εσωτερικό του κόσμο από το οποίο με μεγάλη χαρά θα θέλει να απαλλαχθεί.

Μετά τιμής, 

(Υπογραφή)
 

Gad's Hill Place,
Higham by Rochester, Kent,
Monday night, Fourteenth September, 1863 


My dear Sir,  

Since my hall clock was sent to your establishment to be cleaned it has gone (as indeed it always has) perfectly well, but has struck the hours with great reluctance, and after enduring internal agonies of a most distressing nature, it has now ceased striking altogether. Though a happy release for the clock, this is not convenient to the household. If you can send down any confidential person with whom the clock can confer, I think it may have something on its works it would be glad to make a clean breast of, 

Faithfully yours,

(Signed)Σημειώσεις: Η πιο πάνω χιουμοριστική επιστολή διαμαρτυρίας γράφτηκε από τον Ντίκενς το 1863 προς στον Sir John Bennett, ωρολογοποιό, υπεύθυνο για τον πρόσφατο καθαρισμό ενός ρολογιού του.  Η μετάφραση έγινε από το πρωτότυπο που ακολουθεί και που αντλήθηκε από εδώ. // Η λεπτομέρεια στην πρώτη εικόνα είναι από φωτογραφία του Herbert Watkins, ενώ στην δεύτερη βλέπετε την μονογραφή του Ντίκενς – έτσι υπέγραφε στις 03.02.1864.

Δεν υπάρχουν σχόλια: