Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2009

Άτιτλο"Ένα μυθιστόρημα είναι η ισορροπία ανάμεσα σε
μερικές αληθινές εντυπώσεις και στο πλήθος των ψεύτικων που
συγκροτούν αυτό που αποκαλούμε ζωή."Δεν υπάρχουν σχόλια: