Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012
Two Worlds


In air heavy
with odor of crocuses,

sensual smell of crocuses,
I watch a lemon sun disappear,

a sea change blue
to olive black.

I watch lightning leap from Asia as
sleeping,

my love stirs and breathes and
sleeps again,part of this world and yet
part of that.
(1989)


Σημείωση: Η φωτογραφία είναι της Ιωάννας Ράλλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: