Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013

Reed fancied...

...dictionary language like "capricious" and "harridan," but he found special magic in the word "bells," sounding from above, "up in the sky," as he sang on the Velvets' "What Goes On." A personal favorite was the title track from a 1979 album, "The Bells." Over a foggy swirl of synthesizers and horns, suggesting a haunted house on skid row, Reed improvised a fairy tale about a stage actor who leaves work late at night and takes in a chiming, urban "Milky Way."
It was really not so cute
to play without a parachute
As he stood upon the ledge
Looking out, he thought he saw a brook
And he hollered, 'Look, there are the bells!'
And he sang out, 'Here come the bells!
Here come the bells! Here come the bells!
Here come the bells!'


Σημείωση: Η φωτογραφία είναι του Lou Reed από την έκδοση 'Romanticism' (Steidl, 2009) που περιέχει φωτογραφίες από διάφορα μέρη σε όλο τον κόσμο όπου ταξίδεψε ο ίδιος κι αποτύπωσε σε ασπρόμαυρο φιλμ τοπία της φύσης και της αρχιτεκτονικής. Το πιο πάνω περιστατικό  αντλήθηκε από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: