Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015You cannot...
...have Liberté, Égalité, Fraternité without Sécurité. It's time to be more angry than sad. Thoughts and prayers won't stop the next attack. This war against civilization must be fought or lost. The free world has overwhelming economic and military advantages and must use them to take the fight to the terrorists and all who support them. Resist all attempts to blame anyone other than these murderers and their horrific ideology. Vive la France."

 Σημείωση: Η φωτογραφία είναι από την περίφημη "Έβδομη Σφραγίδα" του Ingmar Bergman.

1 σχόλιο:

Sue G. είπε...

Σε μετάφραση:

"Δεν μπορείς να έχεις Ελευρερία, Ισότητα, Αδελφότητα χωρίς Ασφάλεια. Είναι ώρα να θυμώσουμε παρά να λυπηθούμε. Οι σκέψεις και οι προσευχές δεν θα σταματήσουν την επόμενη επίθεση. Αυτός ο πόλεμος κατά του πολιτισμού πρέπει να δωθεί ή να χαθεί. Ο ελεύθερος κόσμος έχει ακαταμάχητα οικονομικά και στρατιωτικά πλεονεκτήματα και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε τη μάχη με τους τρομοκράτες και όλους εκείνους που τους υποστηρίζουν. Αντισταθείτε σε κάθε προσπάθεια να κατηγορήσετε τους πάντες εκτός από τους συγκεκριμένους δολοφόνους και την φρικώδη ιδεολογία τους. Vive la France."