Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

New Year's Eve“Hope
  Smiles from the threshold
  of the year to come,
Whispering 'it will be happier'...”
Alfred Lord Tennyson
Σημείωση: Τα όχι και τόσο αθώα χερουβίμ είναι του Agostino Carracci.

Δεν υπάρχουν σχόλια: