Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016


“A film,
a piece of theater,
a piece of music,
or a book  can make a difference.

   It can change the world." 

Δεν υπάρχουν σχόλια: