Δευτέρα 18 Απριλίου 2016The theory of

Relativity-not.You can't blame gravity
for falling in love.


Σημείωση: Το εικαστικό είναι το "Still Life with Glass and Peeled Lemon" (1972) του Roy Lichtenstein.

Δεν υπάρχουν σχόλια: