Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017
Happy New

2 0 1 7

“And now let us believe in a long year that is given to us, new, untouched, full of things that have never been, full of work that has never been done, full of tasks, claims, and demands; and let us see that we learn to take it without letting fall too much of what it has to bestow upon those who demand of it necessary, serious, and great things.”


                                                                                     
                                                                                    Rainer Maria RilkeΣημείωση: Η λεπτομέρεια είναι από το τρίπτυχο
"The Garden of Earthly Delights" που φιλοτέχνησε μεταξύ 1490 - 1510  ο Hieronymus Bosch.

Δεν υπάρχουν σχόλια: