Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016


“Tonight’s December

thirty-first,

Something is about to burst.
The clock is crouching, dark and small,
Like a time bomb in the hall.
Hark, it's midnight, children dear.
Duck! Here comes another year!”Ogden Nash


Δεν υπάρχουν σχόλια: