Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017
In Memoriam
“Ring out the old, ring in the new,
Ring, happy bells, across the snow:
The year is going, let him go;
Ring out the false, ring in the true.”
Δεν υπάρχουν σχόλια: