Τρίτη 21 Αυγούστου 2018

Reading in the City
“Summertime is always the best of what might be.”

Σημείωση: Η ρήση είναι του Charles Bowden ενώ ο πίνακας, με τίτλο  "Δωμάτια δίπλα στη Θάλασσα", του Edward Hopper.

Δεν υπάρχουν σχόλια: