Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2020Happy 2020!


   

 
   
Make

It

New! 


Σημείωση: Το εικαστικό είναι το "Joyous Ascend" του Wassili Kadinsky.

Δεν υπάρχουν σχόλια: