Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
Και πάλι...
...κούτες με στολίδια, 
τηλέφωνα, ραντεβού και προγράμματα, 
προμήθειες (γλυκών και βιβλίων),
προετοιμασίες,
   

   στην ώρα τους!  

Δεν υπάρχουν σχόλια: