Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014Very  Merry 


Christmas!
Σημείωση: Το πιο πάνω ποτό παρασκευάζεται ως εξής. Cheers!

Δεν υπάρχουν σχόλια: