Παρασκευή 6 Απριλίου 2018
Give sorrow words


The answers quick and keen, the honest look, the laughter, the love,
They are gone. They have gone to feed the roses. Elegant and curled
Is the blossom. Fragrant is the blossom. I know. But I do not approve.
More precious was the light in your eyes than all the roses in the world.

Down, down, down into the darkness of the grave
Gently they go, the beautiful, the tender, the kind;
Quietly they go, the intelligent, the witty, the brave.
I know. But I do not approve. And I am not resigned.”<>


Οι απαντήσεις γρήγορες κι αιχμηρές, η ενάρετη όψη, το γέλιο, η αγάπη,
Λείπουν. Πήγαν να θρέψουν τα τριαντάφυλλα. Κομψά και αναριχόμενα
Είναι τα άνθη. Αρωματικά είναι τα άνθη. Το ξέρω. Αλλά δεν το εγκρίνω.
Πιο πολύτιμο ήταν το φως στα μάτια σας από όλα τα τριαντάφυλλα του κόσμου.
 

Βαθιά, βαθιά, βαθιά μέσα στο σκοτάδι του τάφου 
Αργά πηγαίνουν, οι  όμορφοι, οι τρυφεροί, οι ευγενείς·
Σιωπηλά πηγαίνουν, οι έξυπνοι, οι ευφυείς, οι γενναίοι.
Το ξέρω. Αλλά δεν το εγκρίνω. Και δεν το παίρνω απόφαση."
 Σημειώσεις: Οι πιο πάνω στίχοι είναι απόσπασμα από το "Θρήνος Χωρίς Μουσική" της Edna St. Vincent Millay σε μετάφραση δική μου. Ο τίτλος της ανάρτησης είναι από στίχο του Μακμπέθ. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στo στρατόπεδο προσφύγων της πόλης Korem, στην Αιθιοπία, από τον Sebastião Salgrado.

Δεν υπάρχουν σχόλια: