Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016


Impromptu 
When from your gems of thought I turn
To those pure orbs, your heart to learn,
I scarce know which to prize most high —
The bright i-dea, or the bright dear-eye. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: