Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016

September
“Nowhere else than upon the sea do the days, weeks and months fall away quicker into the past. They seem to be left astern as easily as the light air-bubbles in the swirls of the ship’s wake, and vanish into a great silence in which your ship moves on with a sort of magical effect." 

"Πουθενά αλλού από ό,τι  στην θάλασσα οι ημέρες, οι εβδομάδες και οι μήνες δεν εξαφανίζονται γρηγορότερα στο παρελθόν. Φαίνονται να οπισθοπορούν τόσο εύκολα όσο οι ανάλαφρες φυσαλίδες στις δίνες των απόνερων του πλοίου, και χάνονται σε μια μεγάλη σιωπή μέσα στην οποία το σκάφος σου κινείται μ' ένα είδος μαγικής δύναμης. " 

Σημειώσεις: Το μικρό απόσπασμα έχει αντληθεί από το "The Mirror of the Sea", μια συλλογή αυτοβιογραφικών δοκιμίων του Κόνραντ που αρχικά δημοσιεύτηκαν σε διάφορα περιοδικά την χρονική περίοδο μεταξύ 1904–6. Η μετάφραση είναι δική μου. // Το εικαστικό της  Γαλλίδας ζωγράφου και συγγραφέως Francoise Gilot.

Δεν υπάρχουν σχόλια: