Σάββατο 16 Ιουλίου 2016

"Sweet life continues

in the breeze..."


Με έναν στίχο του Jack Kerouac, ανοίγει η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών. Και των ανάλογων αναγνώσεων, βεβαίως.

 
 Enjoy the summer!
Τρίτη 12 Ιουλίου 2016“Sometimes...
...in the evening on Summer days,
Even when there’s not a breeze at all, it seems
Like there’s a light breeze blowing for a minute
But the trees are unmoving
In every leaf of their leaves
And our feelings have had an illusion,
An illusion of what would please them...”
 
Σημείωση: Το εικαστικό θέμα είναι του Andrew Wyeth με τίτλο Wind from the Sea.

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

"If you ask me...

...what I want to achieve, it's to create an awareness, which is already the beginning of teaching.

The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of beauty is not ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not heresy, it's indifference. And the opposite of life is not death, but indifference between life and death."