Κυριακή 6 Αυγούστου 2017
Untitled
“To feel anything
deranges you. To be seen
feeling anything strips you
naked. In the grip of it
pleasure or pain doesn’t
matter. You think what
will they do what new
power will they acquire if
they see me naked like
this. If they see you
feeling. You have no idea
what. It’s not about them.
To be seen is the penalty.”
 
·
 Σημείωση: Το απόσπασμα είναι από το Red Doc> της σημαντικής Καναδής Anne Carson. Το στιγμιότυπο της Sylvie Gillem είναι από την παράσταση "Push" (2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια: